mertens-architecten

Sportcampus GIB – Brasschaat

Ligging: 

Brasschaat

Jaar: 

2012

Doelstelling voor het project is het bouwen van een energiezuinig, functioneel, duurzaam en flexibel gebouw wat zich op verantwoorde wijze integreert in een groene publieke omgeving. Binnen de voorgeschreven bouwzone is een gebouw met 2 bouwlagen ontworpen wat voldoet aan de voorgeschreven eisen omtrent programma.  Het gebouw  wordt bekleed met hout, wat in relatie staat tot de groene parkomgeving. 
Een open circulatie aan de oostzijde langsheen het gebouw beperkt enerzijds het te verwarmen volume, anderzijds kan deze worden gebruikt als extra tribune voor staand publiek.  Deze is bovendien overdekt door een luifel wat droog circuleren toelaat en directe bezonning wordt geweerd.   Alle leslokalen zijn langs weerszijden goed belicht.  De begroeiing met hoogstammig groen aan de westzijde zorgt voor een filtering van direct licht wat de lichtintensiteit in de lokalen ten goede komt. Door de gehanteerde structuur blijft het gebouw eenvoudig aanpasbaar en duurzaam in de toekomst.  Nagenoeg alle binnenwanden zijn niet-dragend wat maakt dat op termijn, met mogelijks veranderende behoeften, eenvoudig aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in het gebouw.  Verder zijn in grondplan alle sanitaire en technisch ruimten gegroepeerd wat resulteert in een minimale lengte aan leidingen en extra planvrijheid voor de overige lokalen. Alle lokalen hebben een rechtstreekse toegang tot de open circulatie op passerelle.  Technische, dienende ruimten zijn gecentraliseerd in het gebouw. Alle ruimten zijn onafhankelijk van elkaar bruikbaar.  Het sanitair kan tijdens sportmanifestaties gebruikt worden zonder dat lokalen of gesloten circulatie dient te worden opengesteld. 
Gezien de flexibele planstructuur zijn later wijzigingen in functie van een veranderend programma steeds mogelijk.  Niet dragende wanden kunnen (permanent) worden weggenomen wat kan resulteren in een gebouw met 4 grote ruimten van 100 m² tot 130 m².  Het gebouw is opgetrokken op duurzame wijze en wordt met duurzame materialen  geconstrueerd.

Gerelateerde projecten

64 Appartementen en commerciële ruimtes – Mortsel

Antomax Tennis – Essen

Afscheidspaviljoen – Stabroek