mertens-architecten

La Marmite – Essen

Ligging: 

Essen

Jaar: 

ontwerp 2013

Bouwen van 102 assistentieflats, appartementen en handelsruimte en aanleg openbaar domein.
Binnen het bestaande BPA-IPSAM wordt een binnengebied ontwikkeld voor het realiseren van 102 wooneenheden. Deze wooneenheden zijn voor verschillende doelgroepen en worden in overleg met de gemeente en een sociale huisvestingsmaatschappij 'De Ideale Woning' ontwikkeld. Er is een bouwblok met 28 wooneenheden voorzien voor begeleid zelfstandig wonen voor mindervaliden en/of personen met een mentale handicap. In dit bouwblok worden naast woonvertrekken ook gemeenschappelijke ruimten voorzien, waaronder leefruimte, ontspanningsruimte en een gemeenschappelijke tuin. Een tweede bouwblok is voorzien van starterswoningen en serviceflats en bestaat uit 50 eenheden, ook deze zijn voorzien van eigen gemeenschappelijke ruimten. Een derde bouwblok gelegen langsheen de Nieuwstraat bevat handelsruimten en 8 ruime appartementen. Van hieruit wordt een doorsteek voor voetgangers voorzien naar het groene binnengebied. In een latere fase volgt nog een sociale woonblok met 16 appartementen in de Rodenbachlaan.
Het ontwerp is opgevat als een woonerf. De bewoners (die grotendeels bestaan uit zorgbehoevenden en ouderen) blijven door middel van het concept van de woonvorm en de ligging van de site, verankerd binnen het bestaande dorpsweefsel van de gemeente. Hierdoor kunnen de bewoners een eigen zinvolle plek in de samenleving behouden. Voor de bewoners wordt een zorggarantie aangeboden in een eigen woning die hen ondersteund om zo lang en zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.
De verschillende bouwblokken zijn ingepland op schaal van de bewoners en opgevat als woonerf waarbij gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd bij het betreden van de wijk en waarbij voetgangers en fietsers op verschillende manieren toegang hebben naar de aanpalende straten. Het centraal gelegen bouwblok waar starterswoningen en serviceflats zich bevinden, is opgebouwd rond een netwerk van groene binnentuinen en steegjes. Deze zijn enkel bereikbaar voor voetgangers en hulpdiensten. In dit weefsel, naar analogie van bestaande dorpskernen, worden op verschillende plaatsen rustpunten voorzien met pleintjes, zitbanken en ontmoetingszones. Hierdoor wordt de sociale interactie tussen de bewoners versterkt.Achter het poortgebouw, gelegen langsheen de Nieuwstraat, wordt een ruime parking voorzien die wordt overgedragen naar het openbaar domein. Het principe 'dubbelgebruik'-parkeerplaatsen wordt hier toegepast, d.w.z. dat deze parkeerplaatsen overdag gebruikt worden door bijvoorbeeld klanten of werknemers van de commerciële ruimtes in de Nieuwstraat, en 's avonds door de buurtbewoners.
Op deze manier wordt er binnen dit project, een kwalitatieve en sociale invulling gegeven aan de beschikbare open ruimte binnen de dorpskern van Essen.

Gerelateerde projecten

Bouwen van leefruimte – s’ Gravenwezel

14 Assistentieflats – Vosselaar

57 Appartementen (Botermelkhof) – Schoten