mertens-architecten

69 Appertementen en commerciële ruimten – Antwerpen

Ligging: 

Anwerpen.

Jaar: 

in uitvoering

Het project bestaat uit het bouwen van 2 commerciële ruimtes en 69 appartementen met een ondergrondse parking. Het te realiseren project is gelegen langsheen de Brederodestraat en de Balansstraat en omvat, op één perceel na, de volledige bebouwing in de Gelijkheidstraat. Deze Gelijkheidstraat zal worden heringericht en wordt volledig uitgewerkt als een groen woonerf.
Op de site was supermarkt Terrasana gevestigd. Dit is de voormalige versmarkt Anthonissen dewelke hier gevestigd is sinds 1974. Voordat het gebouw werd omgevormd tot deze winkel had het reeds verschillende andere functies gekend. Het gebouw was bij de realisatie rond 1900 de gekende dans- en concertzaal Apollon. In 1921 werd deze omgevormd tot cinema Forum. Na de laatste vertoning in maart 1974 werd de uitbating van de bioscoop stopgezet en werd het complex omgevormd tot de huidige supermarkt. De supermakt Terrasana, dewelke gespecialiseerd is in dagverse biologische producten, wordt terug geïntegreerd in het nieuwe project. Het project wordt opgetrokken in twee fasen om de continuïteit van de winkel te kunnen waarborgen.
Het nieuwbouwproject bestaat uit twee bouwvolumes. Het eerste volume omvat 4 bovengrondse en 1 ondergrondse bouwlaag. Op het gelijkvloers worden commerciële ruimten voorzien, waar Terrasana zich zal hervestigen. De 3 bovenliggende verdiepingen worden voorzien van 18 appartementen.
Het tweede bouwvolume bestaat uit 5 bouwlagen en 2 ondergrondse parkeerlagen. Dit gebouw wordt opgetrokken rondom een semi-privaat groen binnenplein. Hier wordt eveneens op het gelijkvloers, aan de Brederodestraat, een commerciële ruimte voorzien. In de bovenliggende verdiepingen worden 39 appartementen ondergebracht. Het groen binnenplein is opengewerkt naar het openbaar woonerf in de Gelijkheidstraat.
De vormgeving van het project is gebaseerd op de bestaande kenmerkende typologie in de omgeving. Zo is de gevel opgedeeld in verschillende kleine delen die aansluiten op de bestaande schaal in de omgeving. Als gevelmateriaal is gekozen voor een lichte gevelsteen met een dakverdieping in zink. Het gebruik van verschillende metselwerkverbanden is een eigentijdse verwijzing naar de historische gevelornamenten aanwezig in de Brederodestraat.
Het totaalproject omvat ca. 10.400m² waarvan 5.500m² bewoonbare oppervlakte, 900m² commerciële ruimtes, ca. 4000m² aan kelders en ondergrondse parkings.

Gerelateerde projecten

14 appartementen

43 Appartementen met commerciële ruimte – Antwerpen

32 Appartementen (Oudaen I) – ’s Gravenwezel