mertens-architecten

60 Appartementen en 31 woningen (De Bos) – Heist-op-den-Berg

Ligging: 

Heist-op-den-Berg

Jaar: 

In uitvoering

Bouwen van 31 woningen, 60 appartementen, handelsruimten en ondergrondse parkings.
 
De nieuwe verkaveling ‘De Bos’ bevindt zich op wandelafstand van het centrum van Heist-op-den-Berg. De ontsluiting tot het binnengebied gebeurt via de Bossestraat, deze vormt een belangrijke verbindingsas tussen de zuidelijke rand van Heist-op-den-Berg en het centrum van de gemeente. Het gebied wordt verder begrensd door de Hoge Brugstraat, de Meidoornstraat, de Oude Gendarmeriestraat en de Boudewijnlaan. In de nabijheid is er een breed scala aan dienstenfuncties waaronder schoolcomplexen, sportcentrum met zwembad, academie, winkels, horeca, apothekers, etc.
De dorpskern van Heist-op-den-Berg wordt gekenmerkt door verschillende woontypes. In de directe omgeving van het projectgebied zien we voornamelijk een stedelijk karakter op schaal van de eengezinswoningen, afgewisseld met meergezinswoningen.
Op de site komt een nieuw woongebied waarbij het voorstel vertrekt vanuit deze tussenschaal. Er wordt een evenwicht gezocht tussen het RUP en een ambitieus architectuurproject. Daarnaast is zoeken naar een optimale inbedding in de dorpskern ook een prioriteit. Het voorgestelde programma gaat uit van de aanwezige variëteit aan woonvormen waarbij er private woningen, meergezinswoningen en een buurtsupermarkt worden ontworpen.
 
De kleinschaligheid van de bouwvolumes vormt de basisvoorwaarde voor het projectvoorstel en refereert naar het ‘dorps’ karakter van de gemeente. De drie meergezinswoningen worden centraal gepositioneerd in het binnengebied met een aaneenschakeling van gekoppelde woningen en publieke en private groene ruimte die het geheel aan elkaar rijgen tot een stedelijk totaalconcept.
Met dit als uitgangspunt worden verschillende typologieën en woonvormen onderzocht. Ieder bouwvolume vraagt naar eigenheid om zijn onderscheidt te maken in het project zonder af te doen aan de stedelijke harmonie die vooropgesteld is. Het is belangrijk een geleidelijke stedelijke overgang tussen de bestaande en nieuwe bebouwing te bekomen voor een grenzeloze inpassing in de omgeving. Daarbij worden de meergezinswoningen voorzien van 3-4 bouwlagen en de private woningen van 2 bouwlagen met daarbovenop een hellend dak. Binnen deze verschillende typologieën wordt er door het ontwerpteam ingezet op de maat van de individuele woning. Een gevarieerd aanbod aan woonentiteiten wordt gecreëerd om een zo groot mogelijk doelpubliek te bereiken en te voldoen aan de woningvraag binnen de gemeente.
De buurtsupermarkt wordt geïntegreerd in het eerste bouwvolume gelegen aan de ontsluiting van de verkaveling. Er wordt een gebouwtypologie ontworpen met een commerciële gelijkvloers op niveau van de buurt, met daarboven twee volumes die als woonentiteiten worden ingedeeld. De samenvloeiing van deze twee programma’s beoogt de ambitie om meer sociale interactie te brengen tussen de publieke en private functies binnen het stedelijk weefsel.
De middelste meergezinswoning bestaat uit 2 bouwvolumes en neemt de meest centrale positie in binnen de verkaveling. Er is gekozen voor een karakteristieke dakvorm die als referentiepunt van het woongebied wordt opgevat. Tussen de 2 bouwvolumes ontstaat een groen tussengebied met private tuinen dat zich verderzet in het publieke domein als groen golvend landschap.
Met het oogpunt op de achterliggende meergezinswoningen van de Boudewijnlaan, bestaat ook de achterste meergezinswoning uit 2 kleinschaligere bouwvolumes. Met groene tuinen aan de achterzijde, stellen de bouwvolumes zich verder open naar de voorzijde van het nieuwe woongebied. Het groene karakter van de omgeving wordt ook verder getrokken in het ontwerp van de terrassen gelegen aan de straatzijde.
De woningen met private tuinen zijn steeds gekoppelde woningen van twee tot drie woonunits. De bewuste keuze voor het schakelen van meerdere woningen zorgt voor een verscheidenheid in de korrel van de private huizen. De woningen verspreiden zich doorheen het woongebied en gaan zich inmengen tussen het publieke domein en de meergezinswoningen.
Voor de materiaalkeuze van het project staat duurzaamheid voorop. Daarbinnen wordt gekozen voor een beperkt aantal aan materialen met oog voor verfijning: bakstenen, zichtbeton, hout, aluminium. Alle bouwvolumes worden bestudeerd naar de verhoudingen en detaillering van plinten, kroonlijst, schrijnwerk, etc. om zo onderling een verschaling van de bouwelementen en volumes te bekomen. Door toepassing van verschillende materiaalcombinaties en metselwerkverbanden ontkoppelen de verschillende gebouwen zich en wordt de identiteit van elk woonvolume versterkt. Door een subtiel en gevarieerd spel van textuur en detaillering wordt een eindbeeld bekomen waarbij de gebouwen meer op zichzelf staan, maar ook gelezen kunnen worden als een stedenbouwkundig ensemble.
Verder moet het publieke domein ten dienste staat van de woonkwaliteit. Hierbij wordt uitgegaan van een woonplaats die zich in een groene omgeving nestelt. Dit vertaalt zich niet enkel in het gradueel overgaan van publiek naar privaat, maar kenmerkt zich vooral in het samenspel van groene ruimten, zoals private tuinen, een publiek golvend speelplein, een vergroende rijweg en de groen ingebedde parking van de buurtsupermarkt. Daarnaast wordt ook een verbindingsas aangelegd voor voetgangers en fietsers met de Boudewijnlaan waardoor directere verbinding gemaakt wordt met het centrum van Heist-op-den-Berg.

Gerelateerde projecten

43 Appartementen met commerciële ruimte – Antwerpen

32 Appartementen (Oudaen I) – ’s Gravenwezel

69 Appertementen en commerciële ruimten – Antwerpen